ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-03
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Gondorek.
 • E-mail:
 • Telefon: 095 755 4656
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 58, można wejść wejściem głównym od strony parkingu.
Wejście do ZWiK posiada podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona, wypłaszczona, podniesona o 2 stopnie.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek zakładu jest konstrukcją jednokondygnacyjną.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla petentów. 
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
W budynku ZWiK nie ma pętli indukcyjnych.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, dotychczas nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych (jest w trakcie przygotowania) pomimo tego na terenie ZWiK jest dużo miejsca gdzie można zatrzymać się samochodem.
 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoba niepełnosprawna ma prawo wejść wraz z psem asystującym, warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego
 
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. ZWiK nie zapewnia tłumacza polskiego - języka migowego.
 2. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Zakładzie przy pomocy tzw. asystenta.
  • Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.
  • Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Zakładzie.
  • Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.
  • Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-03 14:24:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Stefaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-08 10:01:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-05 14:00:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »